Д-р Николова-Цоневска е завършила медицина през 1997 година. Специализира нервни болести в клиника по неврология на УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Придобива специалност по нервни болести през 2010 година.

Д-р Николова-Цоневска е работила като лекар в МБАЛ „Събо Николов“ Панагюрище и е част от екипа на МБАЛ „Уни Хоспитал“ от създаването ѝ.

Завършила е курс по ЕМГ, с призната правоспособност по „Клинична електромиография“.