Д-р Ръжгев е завършил медицина през 1988 година. Придобива специалност по „Нервни болести“ през 1994 година.

Има завършени курсове по Ултразвукова диагностика на нервната система, клинична електромиография, транскраниална магнитна стимулация.

Д-р Ръжгев е част от екипа на „Уни Хоспитал“ от 2016 година.