Д-р Марков завършва медицина през 1990 година. През 1998 година придобива специалност по обща хирургия.

Д-р Марков има завършени курсове по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия, интервенционлна гастроинтестинална ендоскопия.

Д-р Марков е работил в МБАЛ „Събо Николов“, МБАЛ „Хигия“, Пазарджик, МБАЛ „Пазарджик“.