Образование:

1999 г. Тракийски Университет – град Стара Загора – лекар магистър

Специалност:

2013 г. Призната специалност Физикална и рехабилитационна медицина

Квалификации:

  • Електродиагностика и електростимулации
  • Лазертерапия
  • Мануална медицина при вертеброгенни заболявания

Трудов стаж по специалността: 10 години