Д-р Найденов се дипломира, като лекар през 2015 година в Медицински Университет Пловдив.

Трудовият си стаж започва в Спешно приемно отделение на МБАЛ „Свети Пантелеймон” – Пловдив.

От 2016г. работи и специализира в Отделението по Физикална и Рехабилитационна медицина на „МБАЛ – Уни Хоспитал” ООД град Панагюрище.

Завършил е курс по Лазертерапия и има познания в сферата на алтелнативната медицина.