Д-р Толев завършва медицина през 2015 година. Работи в „Уни Хоспитал“ от ноември 2015 година.

Към момента д-р Толев е специализант по лъчелечение в лечебното заведение.