Д-р Захари Захариев е роден на 20.06.1968 г. в град Монтана. Завършва Гимназия с преподаване на немски език в същия град през 1987 г. Дипломира се като лекар в Медицински факултет на Медицински Университет – София през 1995 г. От 1996 г. започва работа като асистент в Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, София. Придобива специалност „Лъчелечение” през 2001 г. и специалност „Онкология” през 2005 г.

Професионалният опит на д-р Захариев включва: Експерт „Развитие и организация на Лъчелечението към Министерство на здравеопазването в България”. Консултант за тумори на глава и шия към Онкологичния комитет УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София. Консултант за кожни тумори към Онкологичния комитет УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Консултант в онкологичните комитети към „Александровска болница”, Болница „Доверие”, „Хил Клиник” и други болници в България. Главен редактор на националните станадарти по лъчелечение на тумори на глава и шия.

Областите на научен интерес на д-р Захариев са в сферата на:

Тумори на глава и шия: неконвенционално и хипо-фракциониране, акцелерирана радиотерапия. Съчетано химио-лъчелечение при органо-съхраняващо лечение или авансирали тумори.

Рак на млечната жлеза: неконвенционално фракциониране. Лъчелечение след органо-съхраняваща операция, мастектомия след поставен гръден имплант.

Ректални карциноми: пред- и след-оперативно химио-лъчелечение.

Лъчелечение на доброкачествени и редки тумори.

Д-р Захариев е член на: Гилдия на лъчетерапевтите в България; Българска Асоциация по медицинска онкология (БАМО); Европейска общност по медицинска онкология  (ESMO); Европейска общност по лъчелелечение (ESTRO).