Д-р Каменова завършва медицина през 1985 година. Придобива специалност по вътрешни болести през 1991 година и специалност по ендокринология и болести на обмяната през 1999 година, а през 2002 година става и магистър по „Здравен мениджмънт“.

Д-р Каменова е работила в Общинската болница в Перник, като управител на „МЦ – XVI“ София, в МЦ „Фи Хелт“.