Д-р Ганева е завършила медицина през 2012 година в МУ София. Придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната през 2015 година. Д-р Ганева има и придобита специалност по кардиология.

Д-р Ганева е работила в МБАЛ Пазарджик.