Д-р Тодор Шопов завършва медицина в Медицински университет, Пловдив през 2020 г. От март 2021 година е лекар-специализант в отделение по анестезиология и интензивно лечение.

По време на извънредните противоепидемични мерки, свързани с пандемията от КОВИД-19, д-р Шопов беше част от екипите, които осигуряваха лечението на пациентите с коронавирусната инфекция в Отделението по анестезиология и интензивно лечение.

Д-р Шопов е член на екипа, осъществил три донорски ситуации в лечебното заведение през 2021 година и началото на 2022 година.