Д-р Божинов завършва медицина през 1995 година. придобива специалност по обща хирургия през 2003 година, и по гръдна хирургия през 2017 година.

Работил е в МБАЛ „Пазарджик“, МБАЛ „Здраве“ Велинград, ЦСМП-Пазарджик.

Д-р Божинов има завършени курсове по лапароскопска хирургия, фирогастроскопия и фиброколоноскопия.