Д-р Стоянов е завършил медицина през 1988 година, придобива спецалност по обща хирургия през 1994 година и специалност по гръдна хирургия през 2000 година.

Д-р Стоянов е работил като началник отделение по белодробна хирургия във ВМА София от 2000 година до 2015 година, във военна болница Кувейт. Има завършени курсове по абдоминална ехография и повърхностни структури – I ниво, основи на лапароскопската хирургия, дуктални подходи за оценка и третиране на жени със секрет от млечната жлеза, образна диагностика, бронхология, контрол и превенция на вътреболничните инфекции,  „Breast Cancer and Melanoma”.

Д-р Стоянов е член на Асоциацията по сърдечно-съдова и гръдна хирургия и Дружеството по гръдна хирургия.