Лъчелечение

Обща информация

Отделението по Лъчелечение разполага с 30 легла в стационар, 2 приемно-консултативни кабинета и регистратура за прием на пациентите. Отделението е оборудвано с последно поколение апаратура - два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX единият, от които с абгрейд за радиохирургия (приставка Edge) и уредба за брахитерапия с висока мощност на дозата Flexitron.

В отделението има възможности за терапия на злокачествени и нетуморни заболявания чрез: самостоятелно лъчелечение, следоперативно лъчелечение и/или съчетано xимио-лъчелечение. Лекуват се пациенти с туморни заболявания на млечната жлеза, шийката и тялото (ендометриума) на матката, на фаринкса, ларинкса и устната кухина, правото черво и ануса, белия дроб, простатата и урогениталната система, мозъчни тумори, както и палиативно лъчелечение при костни метастази или кървене с цел обезболяване и кръвоспиране.

Извършва се предоперативно лъче и химио-лъчелечение при тумори на ректума, ануса и съчетано лъчелечение на шийката на матката (перкутанно лъчелечение + интракавитарна брахитерапия), което при някои клинични стадии осигурява по-добри резултати от директното оперативно лечение. Извършва се дефинитивно лъчелечение при рак на белия дроб и мозъчни тумори с възможности за радиохирургия при налични показания. Ще се провежда най-съвременната лечебна стратегия за запазване на целия или на част от болния орган – при тумори на ларинкса, фаринкса, устната кухина, пикочния мехур, правото черво, както и хипофракционирани режими при рак на млечната жлеза, които осигуряват съпоставими лечебни резултати при съкратено лечебно време.

Обособена е и Лаборатория по клинична дозиметрия на йонизиращите лъчения.

В отделението работят пет лекари, от които трима със специалност Лъчелечение и един със специалност Онкология, пет физици, десет рентгенови лаборанти и девет медицински сестри.

 Отделението по лъчелечение работи със Здравна каса.

Екип на отделението по лъчелечение

 

 

Уредба за брахитерапия

Д-р Румяна Георгиева

Д-р Румяна Георгиева

Лекар

Д-р Николай Толев

Д-р Николай Толев

Лекар

Д-р Кирил Желев

Д-р Кирил Желев

Лекар - специализант

Видео

lychelechenie-thumb_231x155_crop_aff62049ae
Лъчелечение

Албуми

4-a8-a0723_230x155_crop_8ac66d7a87
Отделение по лъчелечение

Апаратура

Отделението е оборудвано с два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX единият, от които с абгрейд за радиохирургия (приставка Edge) и уредба за брахитерапия с висока мощност на дозата Flexitron. с приставка Edge.

Системата Edge е доказателство за еволюцията в начина, по който се осъществява модерната радиохирургия. С тази система могат да се лекуват повече пациенти, благодарение на скоростта, точността и модерното планиране на лечението, заложени в нейната структура. Системата Edge предоставя цялостно решение за осигуряване на прецизно радиохирургично лечение.

Уникалната апаратура ще позволи използване на най-съвременни техники в лечението като IMRT, VMAT, SBRT и SRS.

Отделението разполага и с уникална апаратура за брахитерапия, с което ще се разшири спектърът от възможности за лечение на рак на маточното тяло, маточната шийка, простата, рак на гърдата, кожни тумори, както и ендоброхиални тумори.

Контакти

Приемен кабинет - тел. 0357 88 584

info_rt@unihospitalbg.bg

 

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.