Д-р Чалъков завършва медицина през 1989г. в София.

През 1995г. придобива специалност клинична токсикология, през 1997г. специалност по вътрешни болести и през 2005г. специалност Ендокринология и болести на обмяната.

Д-р Чалъков е работил като авиолекар към подразделение българските ВВС. Бил е началник метаболитно отделение към клиника по ендокринология във ВМА – София.