Д-р Попов завършва медицина през 2011 година, има придобита специалност по образна диагностика. Работил е в УМБАЛ „Пловдив“, УМБАЛ „Св. Георги“.

Д-р Попов има придобити редица сертификати от проведени обучения в България и чужбина, сред които:

  • Абдоминална ултразвукова диагностика;
  • Мамографска и ултразвукова диагностика на млечна жлеза;
  • Компютърна томография;
  • Магнитнорезонансна образна диагностика;
  • Инвазивна образна диагностика – първо ниво;
  • Интракраниални аневризми в Загреб, Хърватска и Хамбург, Германия.
  • Ендоваскуларно лечение на мозъчни инсулти в Берн, Швейцария.

Д-р Попов е член на Европейската асоциация по рентгенология.