Д-р Марков е завършил медицина през 1991 година в МУ София. Придобива специалност по Рентгенология. Специализации: ехо-доплер, СТ, Магнитно-резонансна томография, Ангиография на големите и периферни съдове и други нови неинвазивни техники на аортата и периферните съдове (2000 година), онкологични заболявания (2004 година) и мамографични изследвания (2006 година).

През периода 1991 – 2006 година д-р Марков работи като научен сътрудник в Отделение по Образна диагностика към Национална кардиологична болница – София. От 2006 година е лекар в отделение по образна дианостика към „II МБАЛ София“. В периода 2010 – 2013 година е началник отделение „Образна диагностика“ към „Транспортна болница Цар Борис III“ София. От май 2013 година е работил като началник отделение „Образна диагностика“ към „МБАЛ за женско здраве – Надежда“ ООД.