Д-р Маринова е завършила медицина през 1993 година във ВМИ-София.

През 2006 година придобива специалност Образна диагностика.

Работила е в „Специализирана болница за активно лечение по онкология Свети Мина“ гр. Благоевград.

Д-р Маринова е член е на Български лекарски съюз (БЛС).