Д-р Савова е завършила медицина през 1982 година. През 2000 година придобива специалност по „Вътрешни болести“, а през 2013 година специалност по „Нефрология“. Работила е като лекар в град Елена, в Габрово, в МБАЛ „Пазарджик“, специализирала е в МБАЛ „Пловдив“. Част е от екипа на МБАЛ „Уни Хоспитал“ от самото ѝ създаване. Работи в „Медицински център – Панагюрище“ към „Уни Хоспитал“ като нефролог.

Има свидетелство за правоспособност по абдоминална ехография.

Д-р Савова се включва  активно в провежданите конференции, симпозиуми и конгреси по нефрология, както и интердицсиплинарни такива. Член е на Българското нефрологично дружество.