Д-р Вълкова е завършила медицина през 1991 година. През 1999 година придобива специалност по „Вътрешни болести“, а през 2013 година специалност по „Нефрология“.

Работила е като лекар в „Асарел-Медет“ АД, специализирала е в МБАЛ „Пазарджик“. От 1998 година работи в МБАЛ „Събо Николов“ и е част от екипа на „Уни Хоспитал“ от самото ѝ създаване.

Д-р Вълкова има завършен курс по абдоминална ехография и актуални въпроси на диализната практика.