Отделение по образна диагностика

Обща информация

Образната диагностика е един от приоритетните сектори, които се развиват в болница Уни Хоспитал. В отделението са съчетани най-модерните апарати с индивидуалното отношение към пациентите.

Всички изследвания, проведени в отделението по Образна диагностика, се обработват, разпространяват и съхраняват с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Тази система е свързана и с единната вътреболнична информационна система, даваща пълен достъп до досието на пациента и всички проведени изследвания, минали заболявания, лечение и т.н. Образите могат да бъдат дистанционно пренасяни и консултирани с референтни центрове по пътя на телемедицината.

Прегледите и консултациите в отделението се осъществяват след предварително определен час през регистратура на Образна диагностика. В зависимост от сложността на обработката на получените образи и медицинския анализ, резултатите се получават в рамките на 24 часа след осъществяване на изследването.

Прилаганите методи се базират на основния принцип на радиационната защита ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – намаляване на облъчването до разумния минимум.

Лекарите, работещи в отделението, са образни диагностици с призната специалност, профилирани в различни подспециалности. Те работят по европейските и световни стандарти за добра медицинска практика и прилагат редица иновативни техники на изследване в отделните сфери на специалността.

 Отделението по Образна диагностика е мултидисциплинарно. Оборудвано е с най-съвременна апаратура, включваща богат набор от модалности:

 • Магнитен резонанс (МР) "Magnetom Aera" - 1.5Т от най-ново поколение;
 • Компютър-томограф (КТ) "Somatom Perspective" - 128-срезов от последно поколение;
 • Мобилен графичен апарат "Mobilet Mira" с форма и украса на жираф - уникален и единствен в България;
 • Дигитален скопично-графичен апарат "Luminos Fusion";
 • Дигитален мамограф "Mamomat Fusion"- за прецизна и най-съвременна диагностика на заболяванията на млечната жлеза.

 

ЦЕНОРАЗПИС: 

30

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

Магнитно-резонансна томография - нативна

 Код

 Цена/лв.

 1. 30.1

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване/

92.64

300,00

30.2

МРТ на селарна област

92.65

300,00

30.3

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография/

92.66

300,00

30.4

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс венография/

92.67

300,00

30.5

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография и венография/

92.68

300,00

30.6

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/

92.69

500,00

30.7

МРТ на органи и структури на шията

92.70

350,00

30.8

МРТ на гръден кош (медиастинум)

92.71

350,00

30.9

МРТ на абдомен

92.72

350,00

30.10

МРТ на абдомен плюс МРПХГ

99.68

400,00

30.11

МРТ на абдомен и таз

92.73

500,00

30.12

МРТ на малък таз

92.74

350,00

30.13

Фетален МРТ

92.75

600,00

30.14

МРТ на лицеви кости, очни булбуси, и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост

92.76

300,00

30.15

МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти

92.77

300,00

30.16

МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало

92.78

300,00

30.17

МРТ на двете бедра или двете подбедрици

92.79

600,00

30.18

МРТ на един сегмент /отдел/ на гръбначен стълб

92.80

300,00

30.19

МРТ на два сегмента /отдела/ на гръбначния стълб

92.81

500,00

30.20

МРТ на три сегмента

92.82

700,00

30.21

МРТ на двете млечни жлези

92.83

350,00

 

Магнитно-резонансна томография с констрастно усилване

 

 

30.22

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване/

92.84

400,00

30.23

МРТ на селарна област

92.85

400,00

30.24

МРТ на главен мозък – стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст

92.86

700,00

30.25

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС

92.87

650,00

30.26

МРТ на органи и структури в шията

92.88

450,00

30.27

МРТ на абдомен

92.89

450,00

30.28

МРТ на абдомнен и таз /с контрастна материя/

92.21

600,00

30.29

МРТ на абдомен плюс урография

92.90

500,00

30.30

МРТ на малък таз

92.91

450,00

30.31

МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост

92.92

400,00

30.32

МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти

92.93

400,00

30.33

МРТ на гръден кош

92.94

450,00

30.34

МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало

92.95

400,00

30.35

МРТ на двете бедра

92.96

700,00

30.36

Спинална ангиография или аортография, или каротидни артерии и интракраниални съдове от Вилизиевия кръг

92.97

500,00

30.37

МР – ангиография/с контрасна материя/

92.20

500,00

30.38

МРТ на гръбначен стълб, на един отдел

92.98

400,00

30.39

МРТ на гръбначен стълб, на два отдела

92.99

600,00

30.40

МРТ на три сегмента

99.01

800,00

30.41

МРТ на двете млечни жлези

99.02

450,00

30.42

МРТ на мускулоскелетна система/с контрасна материя/

99.51

400,00

 

Компютърна томография

 

 

30.43

КТ на една област /нативна

99.06

180,00

30.44

КТ на главен мозък

99.03

180,00

30.45

КТ на селарна област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини

99.04

180,00

30.46

КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция

99.05

180,00

30.47

КТ на шия

99.06

180,00

30.48

КТ на торакс

99.06

180,00

30.49

КТ на абдомен

99.06

180,00

30.50

КТ на таз

99.06

180,00

30.51

КТ на една област (гръден кош или корем, или малък таз, или друга област)

99.06

180,00

30.52

КТ на две области различен от абдомен и таз

99.07

300,00

30.53

КТ на три области

99.08

400,00

30.54

КТ на четири области

99.09

500,00

30.55

КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница, или лакътна става, или китка, или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост, или стъпало

99.10

180,00

30.56

КТ на гръбначен стълб – един сегмент

99.11

180,00

 1. 30.57

КТ на гръбначен стълб – два сегмента

99.12

300,00

30.58

КТ на гръбначен стълб /3 сегмента/

99.13

450,00

30.59

КТ на гръбначен стълб / 1 сегмент с контрасна материя/

92.19

250,00

30.60

КТ на целия гръбначен стълб

99.13

450,00

30.61

Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол

99.14

250,00

 

Компютърна томография с контрастно усилване

 

 

30.62

КТ на една област /с контрастна материя/

99.18

250,00

30.63

КТ с контрастно усилване на главен мозък

99.15

210,00

30.64

КТ на глава с триизмерна и друга реконструкция

99.16

210,00

30.65

КТ на селарна област и хипофиза или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини

99.17

250,00

30.66

КТ на шия/с контрастна материя/

99.18

250,00

30.67

КТ на торакс / с контрасна материя/

99.18

250,00

30.68

КТ на абдомен /с контрастна материя/

99.18

250,00

30.69

КТ на таз /с контрастна материя/

99.18

250,00

30.70

КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем, или малък таз)

99.18

250,00

30.71

КТ на две области с контрасно вещество

99.19

370,00

30.72

КТ на три области

99.20

470,00

30.73

КТ на четири области

99.21

570,00

30.74

КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент

99.22

250,00

30.75

КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – два сегмента

99.23

370,00

30.76

КТ на целия гръбначен стълб

99.24

520,00

30.77

КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти, или тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало)

99.25

250,00

 

Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване)

 

 

30.78

КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове

99.27

250,00

30.79

КТ ангиопулмография

99.28

250,00

30.80

КТ коронография

99.29

400,00

 1. 30.81

КТ аортография

92.18

300,00

30.82

КТ торакална аортография

99.30

300,00

30.83

КТ абдоминална аортография и клонове

99.31

300,00

30.84

КТ ангиография и крайници

99.32

300,00

 1. 30.85

КТ ангиография на супрааортални съдове и горен крайник

99.40

300,00

30.86

КТ ангиография на абдоминална аорта и долни крайници

99.33

300,00

30.87

КТ флебография на долни крайници и вена кава инфериор (директна/индиректна)

99.34

300,00

 

Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа)

 

 

30.88

КТ виртуална бронхоскопия

99.35

400,00

30.89

КТ виртуална колоноскопия

99.36

400,00

30.90

КТ ентероклиза

99.37

350,00

 1. 30.91

КТ на мускулоскелетна система

92.27

180,00

 

Мамографски и рентгенови изследвания

 

 

30.92

Мамография /в 4 проекции/

92.35

40,00

 1. 30.93

Мамография на една гърда в две равнини

92.34

20,00

30.94

Мамография /в 4 проекции + допълнителни/

92.36

50,00

30.95

Венозна урография

10.60

60,00

30.96

Ретроградна пиелография

92.37

60,00

30.97

Комбинирано изследване – рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло / с графия

92.38

45,00

30.98

Други рентгенови изследвания под скопичен контрол

99.59

35,00

30.99

Фистулография

99.60

60,00

30.100

Иригография

06.39

60,00

30.101

Хранопровод, стомах и дуоденум

06.37

45,00

 1. 30.102

Контрасно изследване на хронопровод с BaSO4

99.62

60,00

30.103

Изследване на храносмилателна система – тънки черва д. пасаж

99.47

60,00

 1. 30.104

Контрасно изследване на стомах с BaSO4

99.64

60,00

30.105

Рентгенография на бял дроб и сърце

06.30

30,00

 1. 30.106

Профилна графия на бял дроб

99.42

30,00

 1. 30.107

Лицева и профиална графия на бял дроб

92.13

40,00

30.108

Рентгенография на ребра

06.07

30,00

30.109

Рентгенография на синуси

06.04

25,00

30.110

Рентгенография на носни кости

92.02

25,00

30.111

Рентгенография на шийни прешлени

92.04

25,00

30.112

Рентгенография на шийни прешлени – в две проекции

92.05

30,00

30.113

Рентгенография на торакални прешлени

92.07

25,00

30.114

Рентгенография на торакални прешлени – в двепроекции

92.08

30,00

30.115

Рентгенография на лумбални прешлени

92.09

25,00

30.116

Рентгенография на лумбални прешлени – в две проекции

92.10

30,00

30.117

Рентгенография на сакроилиачни стави

92.11

25,00

30.118

Рентгенография на лакътна става с антебрахиум

92.41

25,00

19.119

Рентгенография на лакътна става – в повече от една проекция

92.42

30,00

30.120

Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум

92.43

25,00

30.121

Рентгенография на раменна става – в повече от една проекции

92.44

30,00

30.122

Рентгенография на коленни стави

06.15

25,00

30.123

Рентгенография на коленни стави – в повече от една проекции

92.45

30,00

30.124

Рентгенография на глезенни стави

06.17

25,00

30.125

Рентгенография на глезенни стави – в повече от една проекции

92.46

30,00

30.126

Рентгенография на стъпало и пръсти

06.18

25,00

30.127

Рентгенография на стъпало и пръсти – в повече от една проекции

92.47

30,00

30.128

Рентгенография на китки

06.09

25,00

30.129

Рентгенография на китки – в повече от една проекции

99.44

30,00

30.130

Рентгенография на пръсти

06.10

25,00

30.131

Рентгенография на пръсти – в повече от една проекции

99.45

30,00

30.132

Рентгенография на череп в две равнини

92.52

30,00

30.133

Сегментни снимки на черепа

92.52

30,00

30.134

Рентгенография на таз, тазобедрени стави

06.13

30,00

30.135

Рентгенография на бедрена кост

06.14

25,00

30.136

Рентгенография на бедрена кост – в две проекции

92.54

30,00

30.137

Рентгенография на подбедрица

06.15

25,00

30.138

Рентгенография на подбедрица – в повече от една проекции

92.55

30,00

30.139

Обзорна рентгенография на корем БУМ

99.46

30,00

30.140

Цена за 1 бр. копие / допълнителен диск

92.57

5,00

 

Ехографски изследвания

 

 

30.141

Ехография на един орган

92.58

25,00

30.142

Ехография на органите на шията / щитовидна жлеза

99.48

40,00

30.143

Абдоминална ехография (бъбреци, жл. мехур и пътища, черен дроб, слезка и панкреас)

92.22

40,00

 1. 30.144

Ехомамография (на двете гърди)

92.61

40,00

30.145

Комбинирано изследване мамография +ехомамография на две гърди

99.49

70,00

30.146

Биопсия под ехографски контрол

99.50

200,00

 1. 30.147

Функционални и контрастни ехографски изследвания на абдомен / малък таз

99.52

150,00

30.148

Консултация/ разчитане на образно изследване от друго лечебно заведение

 

 

30.148.1

Рентгенова снимка

 

20,00

30.148.2

Скенер

 

50,00

30.148.3

МРТ

 

100,00

 

 

Отделение по образна диагностика

Видео

obrazna-thumb_231x155_crop_60fd044329
Образна диагностика

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.