Д-р Асен Клисаров е завършил медицина през 1997 година.

Работил е като лекар в МБАЛ „Събо Николов“  Панагюрище, като общопрактикуващ лекар и управител на „Д-р Асен Клисаров – АПМПИП“ ЕООД.