Д-р Димитров е завършил МУ в Плевен. Има магистратура по здравен меджмънт и стопанско управление. Специализира Спешна медицина.

Работил е в „МБАЛ Събо Николов“ и „МБАЛ Пазарджик“ – Вътрешно отделение.

Бил е управител на „Събо Николов“ и „Медик-пан“ ООД

Участва в благотворителни мероприятия.

Специализира Спешна медицина.

0357 88 574

0357 88 575