Д-р Деница Денчева е завършила медицина през 1986 година. Придобива специалност „Вътрешни болести“ през 1995 година, а през 2016 година специалност „Пневмология и фтизиатрия“. Има завършена специалност по „Здравен мениджмънт“.

Д-р Денчева е работила в Пета МБАЛ София, включително и като началник отделение, в МБАЛББ „Св. София“, в IV-та МБАЛ София.