Д-р Христов завършва медицина през 2010 година. Придобива специалност по гастроентерология през 2018 година.

Работил е в V МБАЛ София, II МБАЛ София. Има опит в клинични проучвания.