Д-р Цветков е завършил медицина 1999 година. Придобива специалност по Вътрешни болести през 2009 година и специалност по Гастроентерология през 2016 година. Работил е МБАЛ „Ихтиман“, МБАЛ „Ескулап“, КОЦ-Пловдив, ВМА-МБАЛ Пловдив.

Д-р Цветков има завършени курсове:

  • Основен курс по абдоминална ултразвукова диагностика
  • Курс по теоретично и практическо обучение на лекари за лечение на спешни състояния;
  • Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия;
  • Интервенционална горна и долна терапевтична и диагностична гастроинтестинална ендоскопия;
  • Абдоминална ехография – I ниво;
  • Абдоминална ехография – II ниво.