Д-р Комитова завършва медицина през 2013 година в МУ-София. Има придобита специалност по гастроентерология (2019г.).

Работила е във Втора МБАЛ – София, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ (2018-2021г.).

Асистент в МУ-София (2018-2021г.).

Темата на дисертационния труд на д-р Комитова е – „Физични методи за стадиране на хронични чернодробни заболявания“ (МУ-София, 2020г.)

Професионалните интереси на д-р Комитова са в областта на Абдоминалната ехография, Интервенционалната ехография, Еластографията.

Владее английски език.