Д-р Митев завършва медицина през 1991 година в МУ – Плевен. Има придобити специалности по Вътрешни болести и Гастроентерология, има завършена магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Работил е в районна болница – Видин, Пета МБАЛ – София, Втора МБАЛ – София, Аджибадем Сити Клиник – Онкологичен център, Първа УМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“, Медицински институт на МВР – София.

Д-р Митев има квалификация за извършване на „Конвенционална ехография – Абдоминална ехография и повърхностни структури – първо ниво“; „“Абдоминална Доплер ехография – второ ниво“; „Интервенционална абдоминална ехография – трето ниво“; „Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – първо ниво“, „Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия с  второ ниво“.

Д-р Митев е част от лигата „Лекарите, на които вярваме“ на в. „24 часа“ за 2022 година.

Владее английски, руски и френски език.