Медицинска онкология

Обща информация

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС - 0884 296 946

Отделението по Медицинска онкология разполага с 45 болнични легла, 13 стола за химиотерапия (дневен стационар), център за диспансерно наблюдение и център за клинични изпитвания. Всички болнични стаи са с по 2 легла, самостоятелен санитарен възел с баня, климатизация, телефон, безплатен wi-fi и високотехнологична система за контакт между пациентите и медицинския персонал. Болничните стаи са оборудвани и със система за кислород.

Дейностите, които се извършват в отделението, са:

  • диагностика, стадиране и лекарствено лечение на всички видове солидни злокачествени тумори при възрастни;
  • консултация, диагностика, стадиране и лечение на редки тумори – невроендокринни, ГИСТ и др;
  • последващо (диспансерно) проследяване на онкологични пациенти;
  • психологична и социална помощ на пациенти с онкологични заболявания;
  • клинични проучвания в областта на медицинската онкология.

Отделението по Медицинска онкология е едно от малкото в страната, в което се извършват:

- консултация и обсъждане от мултидисциплинарен екип на всички пациенти със злокачествени заболявания – Туморен борд;

- интервенционална онкология;

- съвременно молекулярно-патологично изследване на туморите в рамките на патоанатомичната лаборатория;

- оценка на терапевтичния отговор към системна лекарствена терапия по система RECIST 1.1. (в рамките на клиника по Образна диагностика и отделение по Нуклеарна медицина);

- съчетана лъче-химиотерапия;

- съвместна работа с водещи чуждестранни специалисти в областта на медицинската онкология. Консултации на пациенти (включително и online).

В отделението се предоставят психосоциални консултации, изследвания на дистрес и психометрична оценка на пациентите. Осъществява се широк спектър от психологични услуги с цел подобряване на качеството на живот, като тези услуги са достъпни както за пациентите, така и за техните близки.

В отделението се осъществяват всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), таргетна терапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), ендокринна терапия (хормонотерапия), биологична терапия (цитокини, соматостатин-рецепторни аналози).

Диспансерно се проследяват онкологично болни с редовни контролни прегледи и изследвания.

Екипът на отделението е включен в обучението на студенти по медицина и медицински сестри. Отделението е база за специализация на лекари по Медицинска онкология. Провеждат се курсове по Медицинска онкология – СДО. Преподаването се извършва на български и английски език. Разполагаме със съвременна зала за обучение.

В отделението работят осем лекари, единадесет медицински сестри, четирима административни секретари, двама клинични психолози.

 

ЦЕНОРАЗПИС:

Консултация с лекар специалист или психолог

 

Консултация с д-р Росица Кръстева

 

40,00 лв.

60,00 лв.

Обсъждане на Туморен борд

 

50,00 лв.

Вливане (химиотерапия) до 12 часа

 

150,00 лв.

Вливане (химиотерапия) до 48 часа

 

500,00 лв.

Такса придружител

 

20,00 лв.

Видео

onkologia-thumb_231x155_crop_9b8fa49f91
Медицинска онкология

Албуми

4-a8-a1016_230x155_crop_64e9b87583
Отделение по медицинска онкология

Апаратура

Инфузионни помпи, оригинален софтуер за база данни по Медицинска онкология, електронно досие на пациента, ЕКГ-апарат, монитори.

Контакти

Телефон: 0884 296 946

e-mail: info_mo@unihospitalbg.bg

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.